Underhåll för små företag

Behovet av flexibla underhållslösningar i mindre företag är stort, och vi vet hur svårt det kan vara att hitta den rätta samarbetspartnern för sitt IT-underhåll.

Vi har byggt upp en kontraktsbaserad service, som är ägnad att ge er som kund, en noggrann bild av era IT-kostnader och garantera en smidig service, skräddarsydd till er specifika omgivning.
För att garantera en problemfri migration till vår service, kartlägger vi alltid er IT-omgivning som start på samarbetet.
Vid behov hjälper vi till med planering av infrastrukturen, så den stöder era kärnfunktioner på bästa möjliga sätt.

Ifall ni hellre vill använda er av vår service på timbasis, är det naturligtvis också fullt möjligt.

Berätta vad ni behöver!

Lokal expertis

I Rune Systems har vi reserverat våra resurser för att betjäna företag i Borgå med omnejd.

Även om en stor del av alla IT-relaterade problemsituationer går att lösa per telefon eller via nätverksförbindelser, krävs ibland konkreta ingrepp.
Vi vill alltid finnas till förfogande för våra kunder så fort som möjligt, och därför vill vi i första hand erbjuda vår service lokalt.

Vi finns nära!