Käytettyjen IT-laitteiden käyttöönotto on ympäristöllisesti ja taloudellisesti järkevää useista syistä.

Ympäristöhyödyt

  • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä: Uuden IT-laitteiston valmistus vaatii valtavasti energiaa ja resursseja, ja johtaa kasvihuonekaasujen päästöihin. Käyttämällä uudelleen olemassa olevaa laitteistoa organisaatiot voivat vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksiaan.
  • Säästää luonnonvaroja: IT-laitteiston valmistus vaatii useiden raaka-aineiden, kuten harvinaisten maametallien ja muovien, louhintaa ja jalostamista. Olemassa olevan laitteiston uudelleenkäyttö auttaa säästämään näitä arvokkaita resursseja.
  • Vähentää elektroniikkaromua: Joka vuosi syntyy miljoonia tonneja SER:iä (sähkö-ja elektroniikkaromua). SER sisältää usein vaarallisia materiaaleja, jotka voivat saastuttaa ympäristöä, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. IT-laitteiston uudelleenkäyttö auttaa vähentämään syntyvän SER:in määrää.

Taloudelliset hyödyt

  • Alentaa kustannuksia: Käytetyt IT-laitteet ovat yleensä huomattavasti edullisempia kuin uudet laitteet. Tämä voi säästää organisaatioilta merkittävästi rahaa, varsinkin suurissa käyttöönotoissa.
  • Pidentää omaisuuden käyttöikää: Käyttämällä uudelleen IT-laitteistoa organisaatiot voivat pidentää omaisuutensa käyttöikää. Tämä voi auttaa vähentämään uusien laitteiden ostotarvetta, mikä voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä.
  • Korkeampi ROI: Alentamalla kustannuksia ja pidentämällä omaisuuden käyttöikää organisaatiot voivat parantaa IT-investointiensa tuottoa.

Käytettyjen IT-laitteiden käyttöönoton ympäristö- ja taloudellisten hyötyjen lisäksi on myös muita etuja. Esimerkiksi käytettyjä laitteita on usein helposti saatavilla, mikä auttaa lyhentämään hankinta-aikoja. Lisäksi käytetyille laitteille tarjoavat tukea monet kolmannen osapuolen toimittajat, mikä voi antaa organisaatioille mielenrauhan tietäen, että heillä tarvittaessa on saatavilla tukea.

Yleisesti ottaen käytettyjen IT-laitteiden käyttöönotto on järkevä päätös kaikenkokoisille organisaatioille. Se on ympäristöystävällistä, taloudellisesti järkevää ja voi tarjota monia muita etuja. Jos etsit tapaa vähentää ympäristövaikutuksiasi ja säästää rahaa, harkitse käytettyjen IT-laitteiden käyttöönottoa organisaatiossasi.