REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rune Systems Ab
Urakoitsijantie 15
06450 PORVOO

Yhteydenotot ja tiedustelut:
info@runesystems.fi

2. Rekisteriasiat
Vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Rune Systems Ab:n asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Rune Systems Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely yhtiön toimintaan liittyviin tarkoituksiin, Rune Systems Ab:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Rune Systems Ab:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Rune Systems Ab:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan pyynnöstä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rune Systems Ab:n tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. Verkkosivut
Rune Systems Ab sivuilla ei ole pakollista rekisteröintiä. Itse verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen henkilö voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollisia tietoa palvelun kävijämääristä, suosituimmista sivuista, kestosta tai muita vastaavia tietoja.
Näitä tunnistetietoja käytetään verkkopalvelun kehittämiseen, kehittämiseen ja markkinoinnin tueksi.
Näitä tietoja käsittelevät vain tehtävää hoitavat henkilöt.