Rune Systems för alla dina IT-projekt

HÅRDVARA

ÅTERANVÄNDNING

IT-SUPPORT

Vi köper, säljer och hyr ut begagnad, fabriksåterställd och ny server-, lagrings- och nätverksutrustning.
Vår uppgift är att komplettera de vanliga kanalernas utbud, och vara ett alternativ bådi för anskaffning och avyttring av hårdvara.
Från anskaffning och installation via uppgraderingar och support hela vägen till återvinning och säker dataradering.
Vi har lösningar och service för att täcka alla utmaningar.
Vi samarbetar med väldens ledande experter på respektive område.
Vi erbjuder stöd- och supportservice till små företag i Borgå med omnejd. Våra fungerande lokala kontaktnätverk och vår breda områdesexpertis, skapar möjlighet att fungera helt på kundens villkor.
Vår supportservice kombinerad med anskaffnings- och återanvändningsfunktionerna skapar en helhet som garanterat leder till konstnadsinbesparingar utan att användbarheten lider.