EXPERT PÅ BEGAGNAD IT-HÅRDVARA

Vi köper, säljer och hyr ut begagnad, fabriksåterställd och ny server-, lagrings- och nätverksutrustning.
Vårt mål är att komplettera de vanliga kanalernas utbud, och vara ett alternativ både för anskaffning och avyttring av hårdvara. Från anskaffning och installation via uppgraderingar och support hela vägen till återvinning och säker dataradering.
Vi har lösningar och service för att täcka alla utmaningar.
Vi samarbetar med väldens ledande experter på respektive område. Vårt breda kontaktnätverk och vår breda områdesexpertis, skapar möjlighet att fungera helt enligt kundens behov.
Våra anskaffnings- och återanvändningsfunktioner skapar en helhet som leder till konstnadsinbesparingar utan att kompromisser i användbarheten!

ANSKAFFNING

ÅTERKÖP

SERVICE

Köp av begagnad hårdvara är ekonomiskt förnuftigt och hållbart för miljönFörsäljning av begagnad hårdvara är bättre än återvinningDrifts- och datasäkerhet är grunden till allt