Avyttring av IT-utrustning

Sitter du på hårdvara du inte behöver? Sälj den till oss innan den tappar mer av sitt värde! Ta kontakt.

Vilka märken köper vi?

Vi är intresserade av alla stora tillverkares hårdvara, och vi vänder inte ryggen åt lite mer udda grejer heller. Vi kan kolla eventuellt andrahandsvärde på all utrustning. Ta kontakt.

Restvärde

Eftersom vi är specialister på begagnad hårdvara, kan vi alltid hitta det aktuella restvärdet på denna.
Behöver du en uppskattning av värdet på begagnad utrustning, t.ex. för intern försäljning? Ta kontakt.

Datasäkerhet

I samband med test av utrustningen töms alla masslagringsenheter med hjälp av finska Blancco-produkter, som är föregångare och världsledande på området.

Miljöansvar

Vi är övertygade om att maximering av IKT-hårdvarans livslängd är miljömedvetet handlande. Man kan åtminstone skjuta upp produktionen av nya enheter, och på så sätt spara både energi och råvaror.

När all praktisk nytta har pressats ur maskinerna och de måste återvinnas, försäkrar vi oss ännu om att materialåtervinningen optimeras och att endast det minsta möjliga hamnar på soptippar.
Ofta kan materialen återanvändas till hundra procent.